Đã Đóng

Virtual Assistant in Canada Only

Hello, I need a Virtual Assistant in Canada to help get something done over there in Canada. Please only freelancers in Canada should bid on this project.

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến, Local Job, Giám sát thi công, English (US) Translator, English Tutoring, Nghiên cứu thị trường

Địa điểm: Quebec City, Canada

Về khách hàng:
( 7 nhận xét ) Ajah, Nigeria

ID dự án: #33986288

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

radhouanest9

hi i want to know more about the projet i am intérested from Québec. . .

$5 CAD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0