Đã Hủy

Virtual Customer service - open to bidding

Dear Thanh,

Em co kinh nghiem lam customer service trong 4 nam. Em co the handle cac cong viec anh giao.

Please assign job for me

Thank so much

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #5931958