Đã Hủy

Virtual Customer service - open to bidding

Dear Thanh,

Em co kinh nghiem lam customer service trong 4 nam. Em co the handle cac cong viec anh giao.

Please assign job for me

Thank so much

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến

Xem nhiều hơn: virtual customer assistant, virtual customer service, giao, customer service, customer service job, anh, bidding service, Customer service assistant, customer service virtual service, service bidding, customer service virtual assistant, assistant customer service, virtual assistant customer service, virtual customer service assistant, customer bidding

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #5931958