Đang Thực Hiện

MAYA 3D Model rigging

Đã trao cho:

tredrosa

I am a 3d artist, please see PM. Regards

$85 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $96 cho công việc này

VoV

The examples of my work can be seen here: [url removed, login to view]

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.2
zepppeter

examples [url removed, login to view]

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajeevmax

Dear sir/madam, I am a creative 3D modeler/Rigger & Animator. I have my own Animation design studio.i have been providing All 3D modeling/Rigging & Animation solution to lot of big companies in india & [url removed, login to view] Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0