Đã hoàn thành

Virtuemart / 2000charge Integration

I have to get the ccbill changed to prefilled so customers doesnt need to fill so many informations it is prefilled some of the informations such as name etc, install API 2000charge credit card charge and eu debit sepa for european customers can pay via bank deposit I mean it is who can help

Kĩ năng: Virtuemart

Xem nhiều hơn: sepa, charge charge card, bank deposit, charge credit card, virtuemart credit card api, charge card, ccbill api integration, charge integration, credit card integration virtuemart, bank card api, bank api card, ccbill integration help, ccbill virtuemart, install ccbill, virtuemart api integration, virtuemart pay credit, api virtuemart, virtuemart credit card integration, virtuemart pay, virtuemart ccbill, need ccbill, credit card charge, charge virtuemart site, ccavenues integration joomla virtuemart, card credit virtuemart

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Malmø, Denmark

ID dự án: #1605831

Được trao cho:

toinnisfree

as discussed.

$330 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0