Đã hoàn thành

Desing logo

Design a logo for a new branch of a company already establised.

The main logo is this one, [url removed, login to view]

the extension of this company will be here [url removed, login to view]

so we want an attractive, positive, energy looking logo for

** "[url removed, login to view]" ** (IN ENGLISH ITS BETTER TV)

thats it, pretty easy, give me about three alternatives,

send me your best logos as an attachments

regards,

miguel

Kĩ năng: Mĩ thuật

Xem nhiều hơn: your company logo here, www logo desing com, www logo desing, pretty logo, positive logo design, logo for desing, easy design your logo, desing of logo, desing me a logo, desing com, design pretty logos, design a logo for a blog, company logo desing, best looking company logos, best logos for new company, 10 best company logos, best new logos, the best logo desing, logos desing, logo for energy company

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Panama City, Panama

ID dự án: #3017599

Được trao cho:

webpolis

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(123 Đánh Giá)
6.0

27 freelancer đang chào giá trung bình $17 cho công việc này

HiNeedz

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(172 Nhận xét)
5.4
phpMaestro

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(12 Nhận xét)
5.1
TobiasDesigns

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(67 Nhận xét)
5.1
BenGraphics

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(106 Nhận xét)
5.1
graphicworldrac

See private message.

$17 USD trong 5 ngày
(90 Nhận xét)
4.9
NierSolutions

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(38 Nhận xét)
4.7
thedesignerlx

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(71 Nhận xét)
4.3
bluewhale2008

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(30 Nhận xét)
3.9
usmann

See private message.

$15.3 USD trong 5 ngày
(21 Nhận xét)
3.9
akhurram

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(12 Nhận xét)
3.8
thecreathive

See private message.

$17 USD trong 5 ngày
(23 Nhận xét)
3.7
imrankhan3

See private message.

$21.24 USD trong 5 ngày
(41 Nhận xét)
3.6
deepthi01

See private message.

$15.3 USD trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
3.3
sandrawilliams

See private message.

$8.5 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
2.7
dstudiosl

See private message.

$21.25 USD trong 5 ngày
(7 Nhận xét)
2.6
artnpen

See private message.

$8.5 USD trong 5 ngày
(16 Nhận xét)
2.3
studioxmarcom

See private message.

$17 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
2.2
DimDesign

See private message.

$12.75 USD trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
2.0
najeebaasi

See private message.

$15.3 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
sahilsmarrty

See private message.

$12.75 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0