Đã hoàn thành

344 Changes to VB program

I need some changes made to a program which I have the source code to. I don't know which version of VB it's written in. See [url removed, login to view] for full details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem thêm: c to vb, rec, basic changes, changes net, program visual, basic written program, visual program, vb program, program made, program changes, changes don

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1751212

Đã trao cho:

jagsmcsd

See PMB.

$25 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8