Đã hoàn thành

139812 desktop software rebranding

Need to combine two desktop softwares into one product with a simple startup page that will let user choose either software, a or b - also want name of software changed.

Thanks, Sue

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem nhiều hơn: or desktop, need rebranding, sue, desktop software, startup page, simple desktop software, software need desktop, will name software, desktop simple, anything software, desktop softwares, startup name, need desktop software, rebranding software, simple desktop, software startup, basic softwares, startup software, simple softwares

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1885987

Được trao cho:

SODEVROM

Please check [login to view URL] you

$25 USD trong 0 ngày
(31 Đánh Giá)
5.8