Đang Thực Hiện

138402 Intel - Craigslist Captcha

Intel, I need you to modify the captcha reader ([url removed, login to view]) code you created for me months ago because [url removed, login to view] has changed their captcha image code format.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem nhiều hơn: c# captcha reader, intel, image captcha, captcha image, ocr code reader, dll reader, reader ocr, format ocr, modify dll, need modify dll, code reader ocr, captcha reader ocr reader, captcha image ocr, visual basic ocr, ocr reader dll, code captcha, code ocr, dll captcha ocr, basic captcha, need captcha ocr, reader dll, code captcha reader, image ocr captcha, code reader dll, ocr captcha reader dll

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Ithaca, United States

ID dự án: #1884576

Được trao cho:

Intel2

As discussed. Regards, Dmitry

$700 USD trong 0 ngày
(147 Đánh Giá)
6.6