Đang Thực Hiện

118884 Simple extracttion

Hi

Please write back for More information. its a simple job for a extraction expert. May be 2 hours max.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem thêm: visual basic expert job, information extraction job, simple write job

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Newtown, India

Mã Dự Án: #1865053