Đang Thực Hiện

7055 Windows Application

I would like to have a piece of software written for Windows. Because of the nature of the project I would rather only give details through the PMB. Please open a PMB for more information. Thanks, Jennifer

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem thêm: Windows Application C#, JENNIFER, open windows, application written visual basic, windows application software, project windows application, pmb application, visual project application, windows open, pmb windows, windows application project, basic windows application

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Peterborough, Canada

Mã Dự Án: #1757926

Đã trao cho:

$30 USD trong 3 ngày
(38 Đánh Giá)
4.9