Đang Thực Hiện

Need merge fields extraction from doc and dot files(urgent)

Real easy [url removed, login to view] merge fields extraction from doc and dot files and write to another text [url removed, login to view] source code required along with all dlls and exe(urgent). Bid for details

Kỹ năng: Lập trình C#, Visual Basic, Visual Basic cho Ứng dụng, Word

Xem thêm: merge fields extraction, programming need, easy programming task, 504, merge source required, programming urgent, merge exe, source dlls, merge text, exe files, merge exe files, powerpoint merge fields excel, csv merge fields, text extraction, required fields, real basic programming, merge files visual basic, fields, doc file fields, dlls, code exe files, fields purchases need table, easy exe, merge fields lime survey, file merge

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jhelum, Pakistan

Mã Dự Án: #1724427

Đã trao cho:

mrbrave

Hi...See PMB for details.

$35 USD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
5.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

harenderkanwar

i got experience in dot net c# so i can finish it quickly

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0