Đã hoàn thành

Port VB6 Inter Process Communication to VC C++ 6

The task is to port a VB6 Inter-Process-Communicatíon Example to Visual Studio C++ 6 cosole project.

It's a really simple project for some one with good C++ and mid VB6 skills.

Kỹ năng: Lập trình C++, Visual Basic

Xem thêm: vb6 inter process communication, inter task communication vb6, visual programming c++, programming process, communication is, VC++, vb6, port, port a c, communication port, basic c programming, vb6 simple, communication task, studio visual, vb6 programming, communication skills, visual basic simple project, project visual programming, project vb6 simple, process vb net sap, hide process vb net, hide process vb net, hide process vb, hide application process vb net, hide application process vb code

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Heilbronn, Germany

Mã Dự Án: #1079116

Đã trao cho:

jasminjx

Hello. Check my pm.

€50 EUR trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.9

3 freelancer đang chào giá trung bình €57 cho công việc này

vietitdotinfo

Please check your PMB

€50 EUR trong 2 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1
mars8246

Hello. How are you? I am an expert C++/VC programmer that has over 8 years of C++ programming. Of course i have knowlege and experiences of VB prgramming. i can do your work in 1 day. I hope i could have a chanc Thêm

€70 EUR trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.2