Đang Thực Hiện

164320 Project for oleg

I got one project for you if you are interested. Can you contact me somehow and disguss some more?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, SQL, Visual Basic

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1910511