Đang Thực Hiện

164320 Project for oleg

I got one project for you if you are interested. Can you contact me somehow and disguss some more?

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, SQL, Visual Basic

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1910511