Đã hoàn thành

Tennis Application

Tennis application should collect information from bookmakers website and place bet accordingly on betfair according to staking plan. Please don't bid if you don't have experience in betfair API, bookmakers webscrapping.

Others details to follow

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu, Visual Basic

Xem thêm: tennis application, webscrapping, betfair data, betfair api, api betfair, application plan, place bet betfair, api bookmakers, betfair api tennis, staking, betfair tennis api, api betfair tennis, betfair visual basic, collect api, data bookmakers, place bet, api betfair visual basic, betfair tennis data, visual basic betfair api, visual basic api betfair, betfair data api, visual basic betfair, bookmakers api, betfair api visual basic, bid ask java api

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) paris, France

Mã Dự Án: #1639683

Đã trao cho:

electrum2012

As per previous discussions :)

$20 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

Chtioui86

Hi, please see my private message

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0