Đã đóng

VBA Program

Dự án này đã được trao cho kkdinesh0270 với giá $94 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Its a VBA program which simple does: I would like the user to enter some data. I would then like the data to be processed using a simple forecast formula and then a final result shown. Note: each user should have his own result.

Preferably located in Montreal

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online