Đã hoàn thành

124887 extend vb6 psychological test

Continue work extending a psychological test by adding additional features

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, Visual Basic

Xem nhiều hơn: microsoft access test, basic test, psychological, test visual basic, psychological test, vb6 access, access test, access vb6, access basic features, access features

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #1871053

Được trao cho:

sonitinsl

Thanks, I think it should be done in another two days.

$125 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0