Đã hoàn thành

287548 PDF PROGRAMMER NEEDED

Seeking a high quality programmer. Must have experience with custom pdf print driver. We are going to import pdf to our format. Please only apply for this task if you have a existing pdf print driver code or pdf viewer code. We code in VB6 and must integrate this to our current report designer.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, Visual Basic

Xem nhiều hơn: programmer vb6, needed visual basic programmer, microsoft programmer, Print PDF, pdf report, pdf designer, custom programmer needed, integrate report, programmer visual basic needed, designer microsoft, import needed, vb6 pdf, print report vb6, code print pdf, pdf microsoft, print pdf visual basic, access pdf, access print code, print vb6, vb6 viewer

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) malabar, United States

ID dự án: #2033847

Được trao cho:

tarielsl

As considered

$1000 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0