Đã hoàn thành

RFID Webcam Application phase 3

Đã trao cho:

vhegz218

Hello, let's make this project done.

$100 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
4.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

rodelacidera

Hi, I'm expert in vb6.0

$80 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.8
ystech

we have many experience in vb6 + msaccess. Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.1
mamuncsc

I can take this development project and i will able to submit it properly

$50 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0