Đã Đóng

CRM

Hi,

I want a fully integrated CRM software with all the functionalities and features. If you have a readymade product, please show me a demo.

Kỹ năng: .NET, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem thêm: net crm, features net, visual basic demo, readymade software, net features, integrated, basic crm, visual basic crm software, crm crm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #5478