Đã Đóng

Personal Application as Remote Assistence

Application that could work as like windoes -xp uti. " Remote Assistence"

Kĩ năng: .NET, Visual Basic

Xem nhiều hơn: personal assistence, application, application visual, visual application, windoes, visual basic personal, remote application, net application, as net, Remote work, remote basic, visual basic remote

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ghaziabad, India

ID dự án: #36641