Đã hoàn thành

Project for bizdesign

Đã trao cho:

bizdesign

Please see your PM.

$160 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

syscompose

Ready to start working on your project. please check pm.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
RedRiver36

I can deliver this project in 4 days.

$150 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DEBL1EQb

I have expertise in Asp.net.

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0