Đang Thực Hiện

MS Pub font missing info extraction utility dev

for santasack only, per our conversation via other thread

Kỹ năng: .NET, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem thêm: dev net, pub, per conversation, mahimahi8, font image extraction, perl data extraction utility, missing, create font image missing

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Scarborough, Canada

Mã Dự Án: #1064871

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Santasack

As discussed

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0