Đang Thực Hiện

161442 Book Libary Managment System

Password is = pac

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Microsoft Access, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: pac, Managment, libary, pac website, visual basic managment, managment website, password book

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nagpur,

ID dự án: #1907631

Được trao cho:

crajeshbe

I already done these type of projects for students. So I can do that for u

$20 USD trong 4 ngày
(21 Đánh Giá)
4.7