Đang Thực Hiện

need a tool for automated pdf printing

Hello!

I simply need a tool which prints a pdf document via commandline.

it should run from command line and i want to specify the pdf and the printer name to print. like that:

pdfprint c:[url removed, login to view] Brother

the tool should then print the pdf document on the windows printer called "Brother"

please make your offer

Kĩ năng: Delphi, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: automated pdf printing, automate pdf print, make a offer, tool, sachinbhatt, prints, Print PDF, pdf, need a name for, c++ pdf, c pdf, line pdf, command line print, printing document, visual tool basic, pdf document printer, printer pdf windows, pdf print windows, document printer pdf, windows pdf printer

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Wuerzburg, Germany

ID dự án: #9800

Được trao cho:

SachinBhatt

Can do this on the same day for $30. Complete satisfaction is guaranteed.

$30 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

swathissg

Hi, Will detail you in PMB. Regards, ~Swathi

$35 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.4
bid2

we can do it.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
2.0