Đã Đóng

Access coder -- 3

i need the access coder for my multiple jobs. Details will be discuss. only experienced freelancer bid.

Kĩ năng: Visual Basic, Kiến trúc phần mềm, Microsoft Access, Lập trình cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34026454