Đã Đóng

Autoit probleme witrh $var

Hello i have this code

for $i = 1 to 2

Assign("sort" & $i, 'test')

HERE NEED LOOP WITH ALLL VALUE TO Assign("sort" & $i, 'test')

Next

Can you help me ?

Kĩ năng: Visual Basic, AutoHotkey

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Biarritz, France

ID dự án: #33735499

1 freelancer đang chào giá trung bình €15 cho công việc này

Makarfer

You could do this in several programming languages ​​and be able to adapt it to your needs, if it seems good to you, send us the material

€15 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0