Đã Đóng

1024 Bit encryption

I would like either a bas(Module) or a cls(class Module) of 1024 bit encrtion. so all i have to do is type

[url removed, login to view] = [url removed, login to view]("Test Data")

and

[url removed, login to view] = [url removed, login to view]([url removed, login to view])

Regards

Daniel

Note!

No dll's or OCX's, just source.

Payment on delivery via bank transfer.

Kĩ năng: Visual Basic

Xem nhiều hơn: 1024 bit encryption, data bit, bit data, modencrypt, test bank, encrypt, daniel, caption, bas, decrypt source, cls, visual encryption, decrypt ocx, ocx source, visual ocx, class delivery, data encryption, type test, encryption module, encryption visual, visual module, bank payment, data module, test payment, test dll

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Birchington, United Kingdom

ID dự án: #16066

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ranganathp

Consider IT Done! will do it for $200

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0