Đã Đóng

Finance with excel macro.... -- 2

Job Description:

Need the expert in finance with macros. Details will be discussed.

Kĩ năng: Visual Basic, Xử lí dữ liệu, Kế toán, Excel, Tài chính

Về khách hàng:
( 660 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35897263