Đã Đóng

macro coder needed.. -- ..,,, -- .. -- 2

Job Description:

i need the macro coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Visual Basic, Excel, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic cho Ứng dụng

Về khách hàng:
( 652 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35588730