Đang Thực Hiện

Taskbar Notificaton System Update (May 2012)

Private for the origianl coder "ineedWorkJob"

Private for the origianl coder "ineedWorkJob"

Private for the origianl coder "ineedWorkJob"

Kỹ năng: Visual Basic

Xem thêm: system visual basic, taskbar, ineedworkjob, update system php, net auto update system, update system status order, website update system tags, vba update system logging, ordering update system mysql

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Ottawa, Canada

Mã Dự Án: #1653435

Đã trao cho:

ineedWorkJob

thanks for this recurring project..

$100 USD trong 1 ngày
(80 Đánh Giá)
6.0