Đã hoàn thành

Taskbar Notificaton System Update (May 2012)

Private for the origianl coder "ineedWorkJob"

Private for the origianl coder "ineedWorkJob"

Private for the origianl coder "ineedWorkJob"

Kĩ năng: Visual Basic

Xem nhiều hơn: system visual basic, taskbar, ineedworkjob, linux based device update system, anti cheat system counter strike script coder project, android application checks update system, update system php, program system tray taskbar vbnet, net auto update system, update system status order, website update system tags, vba update system logging, ordering update system mysql

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Ottawa, Canada

ID dự án: #1653435

Được trao cho:

ineedWorkJob

thanks for this recurring project..

$100 USD trong 1 ngày
(80 Đánh Giá)
6.0