Đang Thực Hiện

Visual Basic and SMS sending/receiving 1st part

Project for gedelstein, first part.

Kĩ năng: Visual Basic

Xem nhiều hơn: mariel, 1ST, sms sms project, project sending sms, visual basic sms project, sms sending project, project visual basic, receiving sms, sms visual basic, visual sms, visual project, project sms, visual basic basic project, sms receiving, Basic project, sms project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Salta, Argentina

ID dự án: #11195

Được trao cho:

gedelstein

It is Done!

$100 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.0