Đã Đóng

Visualization of software code

2 freelancer đang chào giá trung bình $1075 cho công việc này

$1250 CAD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cyash61

I can do this if you are talking about data visualisation. Relevant Skills and Experience 6 years Proposed Milestones $625 CAD - 50% completion $625 CAD - 100% completion

$900 CAD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0