Đang Thực Hiện

Visualization of software code

I need visualization incorporated in a design and implementation of a wireless sensor network i am building

Kỹ năng: Visualization

Xem thêm: simulation wireless sensor network, wireless sensor network simulation, wireless sensor network jobs, matlab wireless sensor network, code software poker room, imei code software dmg, convert matlab code software, code software estimation creation, bar code software mc3000, hi5 code software, troubleshooting asp code software, cleaning html code software

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saint John, Canada

Mã Dự Án: #14680726

Đã trao cho:

cyash61

I can do this if you are talking about data visualisation. Relevant Skills and Experience 6 years Proposed Milestones $625 CAD - 50% completion $625 CAD - 100% completion

$900 CAD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $1075 cho công việc này

$1250 CAD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0