Đang Thực Hiện

Voice over revision

Revise voice voer make more hip hop/scarey cool.

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: voice voer, scarey voice, cool voice, hip hop voice, cool young voice, voice trading make money, cool hip hop banner, cool edit pro music voice tracks, cool female voice ivr, audio file revision voice, cool voice message greetings, female audio voice cool, cool hip hop website design

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) los angeles, United States

Mã Dự Án: #1734998

Đã trao cho:

famikon

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2