Đã Đóng

Call Center Conversation Data

We looking for a vendor who can arrange physician and Patient conversation Data or OTS datasets

Kĩ năng: Voice Over, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Voice Acting, Thiết kế Âm thanh

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Frankfurt am Main, Germany

ID dự án: #34271616

1 freelancer đang chào giá trung bình €90 cho công việc này

(43 Nhận xét)
6.2