Đang Thực Hiện

American Accent -

Job Description:

i need the person who can record the voice to describe my product and send to me. should have the American Accent. The video should not be less than 30 seconds

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, English (US) Translator, Âm nhạc

Về khách hàng:
( 435 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #27461372