Đã Đóng

Arabic Voice over

Job Description:

Hi There, We need Male Arabic voice over. We are looking for Native, professional and experienced Voice artist only.

Bid only native.

Kĩ năng: Voice Talent, Sản xuất âm thanh, Voice Artist, Voice Over, Biên dịch viên tiếng Ả Rập

Về khách hàng:
( 735 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35409497