Đã Đóng

Audio book narrator

I'm seeking for a narrator for an audio book. Is there anyone who can assist me?

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Âm nhạc, Thiết kế Âm thanh

Về khách hàng:
( 14 nhận xét ) Joypurhat, Bangladesh

ID dự án: #33960822