Brazilian Portuguese Female VO Needed

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi there!

We need a native Brazilian Portuguese female voice actress to record a script in Portuguese. We have the script ready and it's 400 words long approximately. Thanks

Voice Talent Dịch vụ audio Portuguese (Brazil) Translator Voice Over Voice Artist

ID dự án: #36696594

Về dự án

15 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở