Estonian Voiceover -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hello,

Hope you are doing well.

We are hiring voiceover artists in the Estonian language for our upcoming project.

If interested kindly share your dubbing samples & charges with us.

Awaiting your response

Voice Talent Dịch vụ audio Voice Artist Voice Over Voice Acting

ID dự án: #37207795

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$938 cho công việc này

Yonei

Hello, I'm an audio engineer who frequently works with an Estonian voice-over artist. We together, can give you a professional estonian voice-over, with fully professional audio (cleaned, edited). Please contact me so Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(23 Nhận xét)
5.0