Đã Đóng

Hindi male voice actor needed

Hey,

We need a few Hindi male voice actors to collaborate voice-over projects regular basis. Make sure you have a professional studio and microphone. Please mention the cost for per 1K words. Thanks

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Tiếng Hindi, Âm nhạc

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) Dinajpur, Bangladesh

ID dự án: #32719331