Đã Đóng

Looking for Mandarin Female speaker

Job Description:

Hello, We are looking for Female Mandarin speaker.

Kĩ năng: Voice Talent, Voice Over, Voice Artist, Dịch thuật, Tiếng Trung truyền thống (Đài Loan)

Về khách hàng:
( 733 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35357113