Đã Đóng

Need Austria german voice recording

we need more Austrian people to record my script from mobile. It's simple project. Any Austrian person who speak German can record it from mobile. We have many hours to record so need more people. Please bid native only. Thanks.

Pay per hour: 40 AUD

Kĩ năng: Voice Talent, Tiếng Đức, Dịch vụ audio, Dịch thuật, Tiếng Anh (Mỹ), Local Job, Trợ lí trực tuyến, Voice Artist, Voice Assistance Devices

Địa điểm: Vienna, Austria

Xem nhiều hơn: cisco voice tcl script, voice flash script, script german voice overs, voice message script, voice recording needed, simple voice recording mac, simple voice recording app iphone windows, voice recording simple script voice mail greeting, voice recording message script, script voice recording, professional voice message recording script, voice recording german, german voice script free, voice recording german english, javascript script voice recording, professional voice recording script

Về Bên Thuê:
( 169 nhận xét ) Mirpur, Bangladesh

ID dự án: #30138072