Need for English to Thai Voice-over Artists

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hello,

Greetings of the day!

We are creating a database for future projects for English to Thai Voice-over Artists.

Details:

Source Language: English

Target Language: Thai

Target file - MP3/Wav

If interested, kindly share your samples with charges.

Looking forward to your proposal.

Voice Talent Dịch vụ audio Sản xuất âm thanh Âm nhạc Biên dịch viên tiếng Thái

ID dự án: #37511185

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

husnashafie00

Hello, I am Husna and I am here to offer my services for your project need for English to Thai Voice-over Artists. My skills include Thai Translator and Audio Recordings which will ensure quality of the output every t Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0