Đã hoàn thành

Norway Voice Recording Project

Hi, Nice to meet you

We have a project, that needs native Norway speakers to use a mobile download app to record 800 sentences. If you are interested please let me know sure.

Make sure are you a native of Norway.

Please make sure are u first-time record in our app.

Make sure you finished recording within 2-3 days.

Thanks :

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Biên dịch viên tiếng Na Uy, Nhập liệu, BPO, Content Creation, Content Development, Content Marketing, Content Strategy, Soạn thảo nội dung, Customer Experience, Customer Retention, Chăm sóc khách hàng, Customer Strategy, Hỗ trợ khách hàng, Tìm kiếm qua mạng, Local Job, Test ứng dụng di động, Records Management, Nghiên cứu, Research and Development, Research Writing, Social Media Copy, Social Media Management, Quảng bá truyền thông, Social Video Marketing, Survey Research, Test, User Experience Research, Thử nghiệm trang web

Địa điểm: Oslo, Norway

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #34341049

Được trao cho:

binyaminsemerci

Hi. my name is Benjamin Semerci. I am from Norway. I read your project and i am sendig you my offer i hope we can be agree. my best regard. Benjamin Semerci.

$35 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0