Đã Đóng

Ojibwa Voice Over talent/ FEMALE/ 2 minutes

Job Description:

Hello

Kindly, we need to check your availability for the task below:

Voice Over/ Female

Language/ Ojibwa

Amount : 2 Audio Minute

End Date : 2022-12-07 MIDNIGHT USA time

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Âm nhạc, Thiết kế Âm thanh

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Cairo, Egypt

ID dự án: #35449276