Đã Đóng

Pharma friend

Need to made animated videos on pharmacy subject to have a better understanding of the topics by students. Voiceover required for helping them understand better.

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất hoạt họa

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #30972023

3 freelancer chào giá trung bình₹2240 cho công việc này

(527 Nhận xét)
8.0
(178 Nhận xét)
7.6
(5 Nhận xét)
4.2