Đang Thực Hiện

PROJECT FOR GREG #9

VO Project for Greg #9 as per our discussions $50 further work for greg as per the other project you have created for us

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: vo, greg, voice talent project, webvideocompany, php work done project, isms project statement work, project data work, project work databases, html project work

Về Bên Thuê:
( 127 nhận xét ) Alderley Edge, United Kingdom

Mã Dự Án: #1710491

Đã trao cho:

Voxominous

As discussed!

$50 USD trong 1 ngày
(84 Đánh Giá)
5.5