Đã Đóng

Scripted testimonials recording in english -- 2

The person must record 2 videos with less than 1 minute following the script in the word archive below

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Chép lời, English (US) Translator, English (UK) Translator

Về khách hàng:
( 34 nhận xét ) Vila Velha, Brazil

ID dự án: #34832373