Đã Đóng

Short English Language Teaching Clips -- 2

Hi, need a young male with great smile for short, fun, English Language Teaching clips.

European or Latin descent would be great.

Kĩ năng: Voice Talent, Sản xuất video

Địa điểm: Sydney, Australia

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #34820260